Digitale plattformer tar over!

Digitale plattformer tar over!

Fjerde semester er i gang, og jeg har hatt min første forelesning i kurset digital markedsføring. Jeg syntes allerede at dette virker veldig spennende! Kurset er delt inn i fire deler. Digital økonomi og forretningsmodeller er første del, Arne Krokan er vår foreleser innen for dette område. Det er tydelig at han har mye kunnskap og mye nyttig og dele med oss. Jeg ser frem til flere timer med Arne.

Studieteknikk

Marianne Hagelia startet forelesningen ved å fortelle oss om studieteknikk. Hun fortalte at ved å kun sitte og lytte til forelesninger er det forsket på at vi kun oppnår 10% læring. (Bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger) Hun nevnte mange forskjellige teknikker, noe av det som fanget min interesse var å bruke Google Docs til samskriving. Jeg er vant til å bruke denne plattformen til å skrive gruppeoppgaver, men har aldri tenkt over at det kan være lurt å dele notater på denne måten. Jeg har alltid tatt notater, men det hender jeg ikke husker sammenhengen eller hva jeg tenkte med notatet mitt i etterkant. Denne metoden som Hagelia anbefalte er noe jeg kommer til å ta med meg videre. Hun mener at ved å samskrive notatene våre jobber vi bedre med notatene og tenker mer over hva vi faktisk skriver. Dette fører til at vi lærer hele 50% mer, dette er noe jeg helt klart kommer til å begynne med. Jeg har allerede opprettet et dokument, hvor jeg skal samskrive notater med en klassevenninne.

Modellen viser til digitale studieteknikker. Modellen er lånt av Marianne Hagelia.

Etter gode tips og informasjon om studieteknikk fra Hagelia, begynte Arne å snakke. Han snakket blant annet om at plattformene overtar og dette syntes jeg er veldig interressant.

Digitale plattformer

En plattform er en digital infrastruktur som gjør det mulig å samhandle. Plattformer er billige å lage og de er globale. Det kan være ulike parter som kunder, produsenter, annonsører, tjenester, fysiske produkter. Plattformene tar over måten vi organiserer arbeidet  på, i takt med teknologien. Internett har aldri blitt brukt så mye som det blir brukt den dag i dag, bedrifter markedsfører seg selv på mange ulike sosiale plattformer, som Instagram, Snapchat, LinkedIn, blogger og mye mye mer. Det finnes utrolig mange steder de kan velge å markedsføre seg, og velge ut akkurat den plattformen som vil treffe akkurat deres målgruppe og kunder.

Plattformer er ikke bare de sosiale plattformene. Etter hvert som teknologien blir mer oppdatert og tilbyr oss å kunne utvikle nye plattformer, ser vi at  Helseplattformen er et eksempel på en av mange nye plattformer. Denne plattformen skal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Denne nye plattformen er nokså ny og ikke en dans på roser. Samme selskap som leverer helseplattformen i Midt-Norge, har også levert til den danske sundhedsplattformen. Nytt IT-system i Helse Midt – i Danmark hagler kritikken mot samme system. Her har det kommet inn mye kritikk, hvor de mener dette systemet tar oppmerksomhet, tid og fokus fra pasientene. De har også fått varsler om flere alvorlige feil, som at det ikke blir registrert at en pasient er i en krisesituasjon. Så vi kan stille oss selv spørsmålet: Er vi klare for digitale plattformer i helsesektoren enda? Jeg personlig tror at dette alt i alt, vil føre til at systemet vil føre til mer fokus og tid på pasientene i lengden. Men at systemet kanskje oppleves som litt for nytt og fremmed for de fleste i starten.

Tillit

Noe annet jeg ønsker å trekke fram fra forelesningen er ordet tillit. Arne forteller at tillit kan forstås på mange forskjellige måter, men han drar fram en definisjon. Tillit er vilje til å overtale kontroll med egne ressurser til andre i en situasjon der disse ressursene kan misbrukes eller ødelegges uten at vi kan overvåke eller kontrollere dette.

Det finnes ulike typer tillit. Kognitiv tillit er når du stoler på at elektrikeren eller snekkeren du har gjort en avtale med har den kompetansen som trengs for å utføre arbeidet på en korrekt og lovlig måte. Affektiv tillit går mer på det emosjonelle, har du en god følelse eller en dårlig følelse? Kan du stole på vedkommende? Har vi ikke tillit må vi inngå kontrakter, dette gjør vi fordi vi ønsker oss kontroll. Sliter man med tillit, er det også mulig å se på nettverkseffekter som rating på en nettside. Her er det da mulig å se hva andre mener om nettsiden og gjøre en vurdering ut ifra dette. Er det mange negative ratinger på ett produkt eller en nettside er det naturlig at vi styrer unna denne, men opplever vi at det bare er positive tilbakemeldinger så stoler vi på dette og velger å benytte oss av denne tjenesten eller siden.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

 

Dagens samfunn er i en rask utvikling, teknologien utvikler seg stadig raskere og de utroligste ting blir mulig. I mitt neste innlegg skal jeg skrive om kunstig intelligens. Dette er ett tema som blir mer og mer relevant. Som en digital markedsfører er det viktig å ha god innsikt i hva som skjer i den digitale verden. For å henge godt med er det viktig å ha god kunnskap om utviklingen.

Kilder: 

https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger

https://helseplattformen.no

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/20/dansk-ekspert-om-erfaringer-i-Danmark/

4 kommentarer til «Digitale plattformer tar over!»

 1. Et veldig fint innlegg med mye god lesning, Emilie!

  Du reflekterer godt, og har et godt språk som gir fin flyt i teksten, hvilket har mye å si for leseropplevelsen. Dette er veldig fint. Det gleder meg også å se at du har strukturert innlegget ditt med underoverskrifter for å gi bedre struktur, samtidig som at leseren får et overblikk over hva innlegget handler om 🙂

  Det er spennende å lese om det du synes har vært interessant fra første uken av semesteret. Som leser skulle jeg likevel gjerne sett at du tydeliggjorde formålet med innlegget i innledningen, for å vekke interesse og gi et overblikk over hva en kan vente seg. For når jeg leser tittelen din, som utelukkende handler om digitale plattformer, så er det noe forvirrende at det nevnes andre temaer underveis i innlegget. Derfor er det viktig at tittel og innhold samsvarer, og at teksten derfor gir et helhetlig bilde av tittelen på innlegget.

  Når det gjelder kilder, så er det veldig fint at du har vært nøye på å inkludere dette. For dette er som med andre faglige tekster, veldig viktig. Skriver du et sitat, eller kommer med en veldig bastant påstand, så bør det kildes i løpende tekst. Utenom dette er det viktigst at alle kilder samles i en oppsummerende liste i slutten av innlegget. Når du viser til kilder vil du også understreke at det du sier faktisk er sant, som vil være med på å øke din troverdighet.

  Når du oppgir kilder i løpende tekst er det ikke alltid nødvendig å ha dette i parentes, og for å bruke Krokan som eksempel, så vil det holde å hyperlinke navnet hans i løpende tekst, i stedet for å skrive det på nytt i parentes. Linken vil nemlig komme tydelig frem når du hyperlinker i tekst, og så lenge du samler dette i kildelisten til slutt, er det veldig fint.

  Det er også viktig å kilde når du bruker bilder som ikke er dine egne, helst i liten tekst rett under, gjerne med beskrivelse dersom det er relevant. Det er veldig fint at du har gjort det under bildet lånt av Marianne! Tenk også over at man ikke kan hente bilder fra hvor som helst på nett, men at det finnes sider du finner bilder som er gratis å bruke (feks. Unsplash). Dersom du ønsker å finne ut mer om dette, kan du lese om åndsverkloven og bruken av bilder fra nett. Men en enkel huskeregel er å bruke gratistjenester som Unsplash, og alltid kreditere fotograf av ren høflighet.

  Du skriver allerede gode innlegg selv etter bare en ukes erfaring, og jeg gleder meg masse til å følge deg videre 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn