Kari Traa sine bærekraftsmål

Kari Traa sine bærekraftsmål

I dette innlegget vil jeg gå inn på FNs bærekraftsmål og koble opp de som jeg mener er mest relevante for Kari Traa.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er mål som verden samarbeider om for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes totalt 17 bærekraftmål og 169 delmål, dette er mål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

De 17 bærekraftmålene kan deles inn i 3 dimensjoner. Sosiale forhold, økonomi og miljø og klima. Her ser vi alle de 17 bærekraftsmålene.